ZAWODOWE SZKOŁY SPECJALNE

Spośród rozmaitych placówek kształcenia wyszczególnianych w obrębie polskiego nauczania specjalnego, warto wymienić między innymi zawodowe szkoły specjalne. Cechują się one specyficznym przygotowywaniem nie dzieci, a już dorastającej młodzieży do wkroczenia na rynek zawodowy i usamodzielnienia się. W tym celu warto wspomnieć, iż jest to instalowanie gazu lpg gnieźnie opcja kształcenia młodzieży niepełnosprawnej do pracy – niekiedy w grę wchodzi także nauczanie osób z dużym stopniem upośledzenia umysłowego. Osoby te mają szansę na pozyskanie pracy w zawodach, które nie wymagają dużych wymogów i kwalifikacji. W tym celu więc trzeba rozwijać w drzwi zewnętrzne gdynia młodzieży upośledzonej umiejętność posługiwania się prymarnymi narzędziami, przekazywania im wiedzy dotyczącej w ogóle konieczności pracowania, jak także wykształcenia w nich podstawowych zdolności dotyczących danej profesji. Najczęściej w szkołach specjalnych na poziomie zawodowym, młodzież upośledzona może uczyć się na posadzkarza, ogrodnika, cukiernika, kucharza, malarza, tapeciarza, piekarza, stolarza. Z reguły są to tylko i wyłącznie nieskomplikowane prace o charakterze fizycznym, nigdy intelektualnym. W zależności od tego, na jakim profilu uczeń zdecyduje się rozwijać, szkoła specjalna policealna zawodowa może trwać dwa lata bądź sięgać maksymalnie trzech lat.

Źródło: