SALE TERAPEUTYCZNE

W Polsce istnieje możliwość kształcenia specjalnego. Jest to możliwe jednakże dzięki temu, iż systematycznie powstają coraz to nowsze formy ośrodków oferujących tego rodzaju usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży, nierzadko także osób dorosłych. Warto wiedzieć, że każda placówka specjalna posiadać powinna odpowiednie sale terapeutyczne. Wiele z tych ośrodków ma również pomieszczenia korekcyjne. W polskim systemie kształcenia specjalnego wydziela się bardzo silnie rozbudowaną na ten moment infrastrukturę szkół specjalnych. Mowa w tym wypadku o mocno wyspecjalizowanej i silnie wyprofilowanej bazie- tak klas standardowych, jak także pomieszczeń zwanych klasopracowniami. Dodatkowo wyróżnia się również wielorakość przenośniki dostępnych pomocy dydaktycznych. Są one idealne do tego, żeby można było w nich przeprowadzać terapie rozmaitych kategorii. Każda z tych sal, o których wspominamy, ale także i poszczególne materiały dydaktyczne pozwalają na leczenie różnych zaburzeń rozkrojowych. Do powszechnie występujących w szkołach specjalnych pomieszczeń fachowych zalicza się sale do bajkoterapii, klockownie, sale do ekspresji plastycznej, Tomatis, Biofeedback, gabinety psychologiczne, gabinety logopedyczne, sale do rehabilitacji i korekcji wad postawy, snozelen, sale do stymulacji polisensorycznej, sale do integracji sensorycznej, pracownie ceramiczne, sale do aktywizacji ruchowej przez zabawę i wiele innych.

Źródło: