TYPY SZKÓŁ SPECJALNYCH


Szkoły specjalne są przeznaczone do kształcenia wszystkich osób niepełnosprawnych, bez wyjątku. W grę wchodzi tu zatem zarówno rozwijanie dzieci z upośledzeniami, jak także zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością fizyczną- z wadami wzroku czy też słuchu itd. Możemy wspomnieć o tym, że jest to taki stopień warsztat samochodowy kraków niepełnosprawności, który wymaga uczęszczania na zajęcia specjalne, tworzone w otoczeniu niewielkiej grupki osób, a więc nie masowo jak tradycyjne lekcje w szkole. Biorąc pod uwagę rozbudowane w naszym kraju szkolnictwo specjalne, trzeba wyszczególnić funkcjonowanie tychże placówek na naprawdę wielorakich szczeblach edukowania. Można mówić już o występowaniu przedszkoli specjalnych, a więc wtopki do wyprasek punktów wychowawczych, które przyjmują dzieci od trzeciego roku życia, a w przypadku niektórych zaburzeń nauczanie na tym etapie może się przeciągnąć nawet do dziesiątego roku życia. Wydziela się przedszkola dla dzieci przewlekle chorych, niesłyszących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową i umysłową o różnym stopniu. Kolejny etap kształcenia specjalnego to klasyczne szkoły podstawowe, także w podobnych profilach jak wyżej wymienione przedszkola. Następny etap, jeszcze kontynuowany, ale już nie przyjmujący do klas pierwszych to gimnazja specjalne, a później rozmaite szkoły średnie tego rodzaju. Warto zwrócić uwagę na licea ogólnokształcące specjalne, zasadnicze szkoły zawodowe specjalne, szkoły średnie techniczne, a także szkoły przysposabiające do pracy.

Źródło: