ZADANIA SZKÓŁ SPECJALNYCH

Pod pojęciem teoretycznym szkoły specjalnej rozumie się przede wszystkim placówkę o charakterze edukacyjnym, która opiera się na realizacji rozmaitych zadań związanych z kształceniem i wychowywaniem uczniów w różnym wieku i z rozlicznymi stopniami niepełnosprawności. Jest to celem nadrzędnym, aby polskie szkoły specjalne uwzględniały indywidualne oczekiwania i zapotrzebowanie niepełnosprawnych Program treningowy online uczniów. Niemniej jednak, bez względu na to, o jakim stopniu upośledzenia mówimy, zawsze charakteryzowane tu szkoły mają jeden ściśle określony cel- powinny przygotowywać, na tyle na ile jest to realne, do samodzielnego, naturalnego egzystowania wszystkich uczących się. Chodzi o to, aby ucznia niepełnosprawnego przystosować do codziennego funkcjonowania- zarówno https://sintex.com.pl/oferta/rurki-plastikowe/ w pojedynkę, jak także w otoczeniu innych ludzi. Względem szkół specjalnych, jak widać, są zatem bardzo duże oczekiwania społeczne, a nie tylko edukacyjne. Nie ma w zasadzie większego znaczenia w tym wypadku to czy proces nauczania specjalnego jest realizowany w zaciszu domowym niepełnosprawnego, czy też w klasycznej szkole, do której uczeń regularnie uczęszcza. Zadania szkoły specjalnej to między innymi wyrabianie samodzielności uczących się, tworzenie nowych, praktycznych, do tej pory nieposiadanych u nich nawyków i przyzwyczajeń jakie są podstawowe do tego, by żyć dobrze pod względem zarówno społecznym, jak i zawodowym, a także korygowanie zaburzeń.

Źródło: