RODZAJE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W zakresie szkolnictwa specjalnego, jednym z podstawowych wymogów jest tworzenie specjalistycznych ośrodków o charakterze wychowawczym, terapeutycznym oraz opiekuńczym. Wszystkie one muszą jednakże zostać odpowiednio przygotowane do rozwijania w nim umiejętności dzieci czy też młodzieży na danym poziomie, w danym wieku, z danym rodzajem zaburzeń. Warto zatem wspomnieć, iż wydziela się szeroki zakres szkół specjalnych zbiorniki na wodę funkcjonujących na terenie całej Polski. Takie placówki dostępne są w każdej jednej miejscowości, nawet w niewielkich miasteczkach, zaś uczniowie do takich szkół od tak, po prostu zapisać się nie mogą. By zakwalifikować się do szkoły specjalnej, uczniowie musza otrzymać orzeczenie, w którym wydana zostanie opinia ekspertów, iż maluch czy nastolatek potrzebują tego rodzaju zajęć specjalistycznych. Szkoły specjalne mają kształcić, wychowywać, sprawować opiekę, eliminować na tyle, na ile to możliwe zacofanie uczących się- intelektualne likwidowanie niepełnosprawności, zaś to wszystko odbywa się na bardzo różnych etapach edukacyjnych. W zasadzie są to dokładnie takie same etapy nauczania, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych szkół. W naszym systemie edukacyjnym na dziś dzień występują w obrębie kształcenia specjalnego- szkoły podstawowe specjalne, w tym takie placówki, które są ośrodkami kształcenia zintegrowanego przeznaczone dla uczniów w tak zwanych klasach początkowych, a więc od jeden do trzy, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i szkoły średnie o profilach technicznych, a także szkoły policealne specjalne.

Autor: