SZKOŁY SPECJALNE W POLSCE


Zanim powiemy Państwu, co konkretnie trzeba załatwić, jeżeli chodzi o kwestie formalne, aby móc posłać dziecko z jakimś stopniem niepełnosprawności, czy też konkretnymi zaburzeniami rozwoju intelektualnego, bądź też upośledzeniem umysłowym do placówki zwanej szkołą specjalną, przybliżmy enkodery po krótce, na czym w ogóle ten rodzaj szkolnictwa bazuje. Co to takiego szkoła specjalna? A zatem pod pojęciem szkolnictwa specjalnego rozumie się jedną z dostępnych i mocno rozwijanym w naszym kraju form kształcenia zarówno nieletnich, to jest dzieci, jak także i młodzieży z jakimś Peleryna nadruki poziomem niepełnosprawności. Wśród czynników, jakie są podstawowe w zakresie funkcjonowania takich ośrodków edukacyjnych warto wyróżnić natomiast wieloletnie doświadczenie. Jeżeli mowa o takich placówkach, to zawsze muszą to być wysokiej klasy, świetnie wyspecjalizowane i dysponujące znakomicie przygotowaną do swojej roli kadra pedagogiczną, która jest w stanie należycie sprostać oczekiwaniom i zapotrzebowaniu uczniów o specjalnych wymaganiach. Szkoła specjalna to główna jednostka organizacji systemu oświaty specjalnej. Ma ona na celu z jednej strony wychowywanie swych podopiecznych, a z drugiej ich kształcenie, sprawowanie nad nimi opieki oraz rewalidację czyli rehabilitację i resocjalizację.

Źródło: