KIEDY SZKOŁA SPECJALNA?


O tym, czy dziecko bądź młodzież zakwalifikuje się na edukowanie w ramach kształcenia specjalnego, a więc w placówkach zwanych szkołami specjalnymi, decyduje opinia ekspertów w dziedzinie rozpoznawania rozmaitych stopni niepełnosprawności. Warto wiedzieć, że ustalono jako swego praca dyplomowa rodzaju wyznacznik selekcji szkól specjalnych przejrzysty podział na rozmaite stopnie oraz typy niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, że jeżeli przyszły uczeń takiego ośrodka zostanie poddany szczegółowej diagnozie i specjalistycznym badaniom, eksperci mogą ocenić, jaki ma typ upośledzenia i na tej podstawie wydać mu korony sopot opinię zawartą w fachowo sporządzanym orzeczeniu. I tak na podstawie wyżej wymienionego wyznacznika podziału placówek edukacyjnych z obrębu kształcenia specjalnego pod względem niepełnosprawności ich uczniów, wyszczególnia się kilka typów upośledzeń. Do najpowszechniejszych zalicza się niepełnosprawność umysłową, a więc w tym zakresie wyróżnia się rozmaite zaburzenia, więc w obrębie tej kategorii jest jeszcze podział osobny. Do tego często występują wady słuchu i uczniowie słabo bądź w ogóle niesłyszący trafiają do oddzielnych placówek, podobnie ci z wadą wzroku. Istnieją w Polsce także szkoły specjalne dla uczniów z zaburzonym zachowaniem.

Autor: